Jsme pražské designové a komunikační studio zaměřené na branding a brand consulting.

Budujeme unikátní značky s důrazem na tvorbu emocionálních vztahů se zákazníky, zaměstnanci i partnery a efektivní komunikaci jednoduchých myšlenek, které brand odliší na saturovaném trhu budoucnosti.

Jaká je naše specializace

Brand audit

Analyzujeme stav značky, její postavení na trhu, vztah se zákazníky a jejich vnímání brandu a doporučujeme konkrétní kroky ke dosažení strategických cílů organizace.

Positioning a brandová strategie

Nacházíme unikátní pozici značky na trhu ve vztahu ke konkurenci a odhalujeme unikátní příležitosti a tvoříme brandovou strategii pro tvorbu a rozvíjení značky.

Branding & rebranding

Budujeme osobnost a příběh značky, její komunikační strategii i vizuální identitu. Vytváříme unikátní zážitek cílových publik se značkou napříč všemi body kontaktu.

Brand consulting

Konzultujeme aktuální problémy a příležitosti značek, kontrolujeme jednotlivé výstupy a rozšíření značky a pomáháme s postupnou evolucí brandu.

Jaké hledáme klienty

Pracujeme pouze s komerčními subjekty primárně financované ze soukromých zdrojů. Odmítáme projekty pro veřejný sektor a organizace primárně financované z dotací, jelikož se nechceme podílet na nesmyslných projektech placených našimi vlastními penězi.

Není pro nás důležitá velikost nebo obor podnikání klienta. Spolupracujeme s klienty,  kteří se nepřizpůsobují současnosti, ale tvoří budoucnost. S těmi, kteří nechtějí kopírovat zvyklosti a konkurenci, ale zbořit představy o možnostech brandu a být jedinečnou osobností na trhu. S těmi, kteří nehledají logo, font a barvy, ale chtějí překvapit své zákazníky v každém bodu kontaktu se značkou.

Poznáváte se?

S kým budete v kontaktu

Libor Vohánka, Brand Consultant

Libor Vohánka

Naší vizí je šířit povědomí o brandingu a rozvíjet jeho podobu a smysl ve světě budoucnosti. Ambicí je pomocí konzultací a strategického brandingu umožnit soukromým komerčním subjektům lépe sloužit svým zákazníkům, zaměstnancům i partnerům a tím zlepšit jejich postavení na trhu.“

Petr Klement, Brand Consultant

Petr Klement

„Brand není o vizuálech nebo reklamě. Jde o ucelený zážitek, který si člověk vytváří při jednom každém kontaktu se značkou. Proto se soustředíme na ty zdánlivě nejelementárnější věci – kvalitní produkt, skvělá zákaznická zkušenost a konzistentní komunikace . To je naším cílem, vše ostatní jsou prostředky.“

Libor pracovně žil v Barceloně a Thajsku a spolupracoval s klienty jako Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE), švédská Bluewater Group, španělská Visagov nebo Česko-singapurská obchodní komora. Inspiraci nachází v pracích Ivana Chermayeffa, Wallyho Olinse, Michaela Bieruta či Briana Collinse. Miluje Marka Rothka a Willema de Kooninga a sám se věnuje abstraktně-expresionistické a surrealistické malbě.

Petr vystudoval obor Brand Management and Marketing Communication v Dánsku a na poli marketingu se pohybuje již více než 5 let. Má zkušenosti z agentury i na straně klienta, a proto klade důraz na transparentní komunikaci a efektivitu práce. V marketingu považuje za klíčové detailní poznání cílového zákazníka a schopnost vytvořit hodnotu, která generuje win-win situace.

Spojte se s námi

Nezáleží, zda potřebujete vytvořit novou značku pro vznikající projekt nebo rozvinout tu stávající.
Spojte se s námi a zjistěte, co pro váš brand můžeme udělat.